ТЕСТ: Не си истински патриот, ако не се справиш с тези въпроси!

4 075 22.09.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Кой владетел е управлявал България през 8 век?

Въпрос 2 / 5

През кой век е създадена Стара Велика България?

Въпрос 3 / 5

Кой е първият български вестник?

Въпрос 4 / 5

Кой поставя началото на организираното националноосвободително движение?

Въпрос 5 / 5

Какво празнуваме на 22 септември?

Още от Quizz Box