ТЕСТ: Само 5% от хората знаят тези факти за планетата Земя

7 516 09.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 8

Дължината на Екватора на Земята е около:

Въпрос 2 / 8

Как се нарича земната обвивка, която се състои от скали, минерали и други вещества?

Въпрос 3 / 8

Слънцето изгрява от изток, защото:

Въпрос 4 / 8

Паралелът, който отстои на равни разстояния от двата полюса на Земята, се нарича: 

Въпрос 5 / 8

Полуокръжност, която свързва двата полюса и пресича Екватора под прав ъгъл, се нарича: 

Въпрос 6 / 8

В Слънчевата система Земята е разположена между планетите:

Въпрос 7 / 8

Кое от изброените твърдения за формата на Земята е вярно? Земята е:

Въпрос 8 / 8

Степента на намаление на действителните размери на изобразяваната земна повърхност се нарича:

Още от Quizz Box