ТЕСТ: Как ще се справиш с тези задачи по математика от НВО за 4 клас?

4 863 28.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 6

Кое е следващото число в редицата 11 997, 21 997, 31 997?

Въпрос 2 / 6

Колко е произведението на числата 4186 и 5?

Въпрос 3 / 6

Колко е частното на числата 12 810 и 6?

Въпрос 4 / 6

Колко километра са 101 000 м?

Въпрос 5 / 6

Квадрат има страна 7 см. Колко квадратни сантиметра е лицето му?

Въпрос 6 / 6

В кой от дадените числови изрази първо трябва да се извърши действие събиране? 

Още от Quizz Box