ТЕСТ: Нека видим как се справяш с въпроси от матурата по химия за 12 клас

12 844 12.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 6

Йонна химична връзка се осъществява между:

Въпрос 2 / 6

Амониевият нитрат (амониевата селитра) намира приложение:

Въпрос 3 / 6

Природният газ се използва като гориво. Съдържа основно (над 90%):

Въпрос 4 / 6

Кой от изброените процеси води до намаляване на количеството на въглероден диоксид в атмосферата?

Въпрос 5 / 6

Ковалентни химични връзки се осъществяват чрез:

Въпрос 6 / 6

Основна съставна част на нефта са:

Още от Quizz Box