ТЕСТ: Можеш ли да довършиш тези български поговорки?

10 979 28.07.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 7

Довършете поговорката: "Езикът кости няма, ама кости..."

Въпрос 2 / 7

Довършете поговорката "Сговорна дружина.."

Въпрос 3 / 7

Довършете поговорката: "Ситият на ... не вярва"

Въпрос 4 / 7

Довършете поговорката: "Ако ще е гарга, да е.."

Въпрос 5 / 7

Довършете поговорката: "Ако искаш да ти е мирна главата, не я..."

Въпрос 6 / 7

Довършете поговорката: "В чужда манджа.."

Въпрос 7 / 7

Довършете поговорката: "Денят се познава от.." 

Още от Quizz Box