ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с тези въпроси от 9 клас?

23 460 28.01.2022

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Всички знаем, че Шестневната война не продължава 6 дни, но къде се е състояла?

Въпрос 2 / 5

Мислителят е една от най-известните скулптури на:

Въпрос 3 / 5

По колко бели и червени ивици има актуалното знаме на САЩ?

Въпрос 4 / 5

Йонът се образува при отделяне на електрони от атома.

Въпрос 5 / 5

Ако у2+ 4=20, то на колко е равен у?

Още от Пробвай се