ТЕСТ: Колко добре ще се справиш с въпросите от матурата по география за 12 клас?

14 728 16.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 7

Кой от процесите е характерен за атмосферата?

Въпрос 2 / 7

Кои две геосфери си взаимодействат за образуване на причудливи форми в пещерите?

Въпрос 3 / 7

Какъв тип речно подхранване е характерно за по-голямата част от реките в България?

Въпрос 4 / 7

Коя от реките в България има средиземноморско климатично влияние върху оттока?

Въпрос 5 / 7

Кой природен риск е с реална опасност на проява в България?

Въпрос 6 / 7

С най-благоприятна демографска ситуация е:

Въпрос 7 / 7

Защо солеността на океанската вода на повърхността е най-висока около тропиците, а не около Екватора?

Още от Quizz Box