ТЕСТ: Провери знанията си по география с тези лесни въпроси

11 956 01.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Коя от изброените територии в Африка НЕ е гъсто населена?

Въпрос 2 / 5

Коя от изброените територии в Африка НЕ е гъсто населена?

Въпрос 3 / 5

Кой от изброените проблеми НЕ се отнася за населението на Африка?

Въпрос 4 / 5

В страните с тропичен и субекваториален климат се отглеждат:

Въпрос 5 / 5

Коя от изброените страни в Африка НЕ е със силно развит туризъм?

Още от Quizz Box