ТЕСТ: Коя е правилната дума? Проверете правописа си

27 624 15.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 7

Къде има допусната правописна граматична грешка?

Въпрос 2 / 7

В коя дума има допусната правописна грешка?

Въпрос 3 / 7

Кое от следните наречия е изписано правилно?

Въпрос 4 / 7

В коя от следните думи е допусната правописна грешка?

Въпрос 5 / 7

В коя от думите е допусната правописна грешка?

Въпрос 6 / 7

Къде НЕ е допусната грешка при членуването на думите?

Въпрос 7 / 7

Къде не е допусната правописна грешка?

Още от Quizz Box