Израел - раждането на една нация част 2

Като цяло това е отличен документален филм за основаването на нацията на Израел и се бори с утвърждаването на неговата независимост, като същевременно се опитва да изгради

фар на надежда и безопасност за милионите евреи по света.
Тази поредица е разказана от оценителите Аба Ебан, посланик на Исреали в САЩ и ООН и външен министър на Израел. Еван често предоставя информация от първа ръка за историята на

Израел и вникване в външната политика на Израел. От историческа гледна точка този филм е безценен за онези, които искат да разберат израелския опит в рамките на политиката в

Близкия изток.

snejankov