Езиковедите от СУ писаха тройка на говора на политиците

TV Evropa