Късна среща - стихове от Таня Матеева

Ще те намеря пак
след залези от злато,
след утрини във синьо...

deia68