ИЗПИТАНИЕ С КАУЗА: Момче направи 2 500 коремни преси за четири часа, за да помогне