Плюс-Минус. Коментарът след новините (26.06.2020)

Плюс-Минус. Коментарът след новините (26.06.2020)

Плюс Минус