Дълговете на Испания и Италия ще създават дългосрочни проблеми в еврозоната

Италия и Испания са следващите страни от еврозоната, чиито дългове могат да създадат дългосрочни проблеми, след предотвратяването засега на излизането на Гърция от общия валутен съюз. Рим и Мадрид са съсредоточили усилията си да рефинансират огромните си дългове, но ще се изправят пред сериозни затруднения, ако инвеститорите поискат високи лихви по облигациите им. Някои експерти дори прогнозират забавяне на икономическото възстановяване на еврозоната до степен Европейската централна банка да удължи действието на програмата си за изкупуване на държавни облигации от силно задлъжнели държави.

TV Evropa