Печка на масло Спарк - Торнадо 100

Кратко описание на посленднота версия на печката. Посетете сайта за повече информация.
http://www.sparkstove.com

mcbobby