5 минути София - Първото училище

Епизодът от осмия сезон на "5 минути София - образованието в града" разказва за стремежа за свобода на българите, който намира своето отражение в желанието им за просвета. Мечтата на народа да постави основите на нова духовна и ценностна култура се

fiveminutessofia