Песен за войводата Георги Кондолов - Манол Михайлов

Георги Кондолов е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, водач на Преображенското въстание.

bulgaran4o