Просто random простотия която смятам,че е смешна главно заради начина по който анимациите работята в Lich King.:D

toptaveliki