Успешно ли беше прекроен Изборният кодекс?

Дискусия в студиото на „Часът на Милен Цветков”