Защо слабите ученици успяват в живота?

Сигурно често сте го чували от родители и учители - ако имате високи оценки в училище и университета, ще си намерите по-добра работа и ще уредите живота си. Реалноста в днешно време обаче, изобщо не е такава.
Ще ви кажа 7 неща (защото ме домързя да измисля 10), които играят ключова роля в успеха на слабите ученици.

LIKE: Facebook: https://www.facebook.com/filyaka?fref=ts
LIKE: Producer: www.7talents.bg

filyaka