група “наша песен” - kитка от песни

Групата “Наша песен” включва Гюрга Пинджурова, Лалка Павлова, Ика Стоянова, Славка Секутова, Радка Кушлева, Борис Машалов и Борис Карлов – акордеон.Създадена е през 1954 г.Това са първите изпълнители, посланици на българската народна песен в чужбина.

bulgaran4o