Защо жители на софийско село запълват дупки по улиците с чакъл?

Защо жители на софийско село запълват дупки по улиците с чакъл?