Родители - против раздаването на стипендии на ромски ученици

Те вече подготвят жалба