Докога ще продължи поскъпването на живота?

Докога ще продължи поскъпването на живота?