Четвърти Отдел На Кгб - Транспорт

История на тренировъ4ната техника на Съветския комитет за държавна сигурност.Архивни кадри.Ценно, според мен.

dodgev8