ЦелувкаТА на Гъмео и Пресиета

Ще се случи ли най-сетне тя? Гъмов полага всички усилия, за да обясни на Преслава, че за да се получи добре сцената им ще трябват дооста тренировки.

VIP Brother 2018