Повече пари за заплати, запазване на работни места и здравеопазване през 2021 г.

TV Evropa