Символи и знаци при търсене на информация в Google

В днешното видео разглеждаме операторите за търсене в Google. Кои са основните оператори и как можем да ги използваме като ефективен SEO инструмент. https://www.cloxy.com/blog/search-operators/

cloxy