Еми тва е едно скромно едитче ,направено за 15 мин ! :D spec f0r:fanta,
rostit,prot0n i all fr ! ;)

wolfdor1fter