"Израел между евангелизма и джаафаризма" - изследване за влиянието на религията в съвременността

TV Evropa