ДОЗА ЛОГИКА, ЛОГИКа, ЛОГИка, ЛОГика, ЛОгика, Логика, логика...

В видеото са използвани кадри от 'Home'.

Темите към видеото -
1. Какво е мнението ми за алчността. За това, че тя е неизменна част от човешката натура. Дали сме я развили от праисторическото си поведение на инстинктивно оцеляване ?
2. Как се мотивирам да помагам на света, когато знам, че 90% от хората са умствено мъртви ?
3. Често ми казват „не може да промениш нищо“
4. Как намирам смисъл в това, да карам света да се развива ?
5. Ако на някой му липсва съпричастност и не цени човешкия живот, автоматично ли заключавам, че е глупак ?
6. Мога ли да дефинирам това , какво е да съм умен ? Трябва ли да съм добър в училище, за да се нарека умен или значи нещо друго ?
7. ЩЕ БЪДА ЗАБРАВЕН. НО НЕ И ДЕЙСТВИЯТА МИ.

Мислиtelqt