От теб зависи твоят по - нататъшен живот -
от онова , което няма ... , или пък ... - което ще направиш !

fifin07