„Господарите” се завръщат в ефира

Към екипа се присъединяват три нови Адреналинки