Как Българското национално обединение ще реши всички проблеми на държавата? - Часът на Милен Цветков

ЧАСЪТ НА СПЕЦИАЛИСТА:
Как Българското национално обединение ще реши всички проблеми на държавата? Разговор с Георги Георгиев, председател на партията.