VBox7 logo

Сан Стефано - къде е къщата, в която е подписан мирния договор?

Отбелязването на 3 март традиционно става в прекрасната сграда на българската екзархия в Истанбул.