Филм За Село Ветрен Дол

Филм за село Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик - групов портрет в екстериор
"Заедно" - БНТ, 2008 г.

ale_pz