Спортисти с увреждания се нуждаят от помощ, за да участват в състезания