VBox7 logo

Шуменско плато-монашески килии над Хан Крум

146 03.11.2019 Инфо

Над село Хан Крум в южния край на Шуменското плато има издълбани в скалите множество скални килии и манастири.