Народното събрание обсъжда доклада на премиера за приоритетите по време на датското председателство на ЕС

Народното събрание обсъжда доклада на министър-председателя Бойко Борисов за приоритетите на България по време на датското председателство на ЕС (януари - юни 2012 година). По доклада не се предвижда да се вземе решение. Ще има изказвания от името на парл

TV Evropa