Wasted my time Губя си времето

wasted my time playing videogames
губя си времето в играене на видеоигри

maklari