Това МВ е за задача 2 в Wrestling Fans - WinterFest2011 . Дано да в хареса ! :)

nikplays77