One love (една любов) - fic 1

Фикът е на мимито36, но поради известни причини тя не може да го качва. Затова можете да проследите историите й на моя профил. (: Be happy... :p МОЛЯ КОМЕНТАРИТЕ ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛ - mimito36. (:

bobzity