Скално светилище Канарата край Чайка

Близо до Провадийското село Чайка има интересно скално образувание наричано от местните Канарата. На висока отвесна скала в края на обширно плато има останки от древна крепост, а в самата скала има издълбани скални ниши- древна монашеска обител.