Константин Бачийски, ПП: Плащането по договорите за пътища е до 31.12.2022 г.

Твоят ден