VBox7 logo

7-те най-роботизирани страни в света

457 20.11.2019 Инфо

7. САЩ

В САЩ се наблюдава високо ниво на производствена концентрация. В тази държава са представени всички промишлени сектори. Броят на роботите на 10 хиляди работници е 189. Най-голям е броят на индустриалните роботи в сектора на автомобилостроенето.

6. Дания

В Дания живеят близо 6млн. души, а броят на роботите на 10 хиляди работници е 211. Интересен факт е, че една четвърт от промишлената продукция на държавата идва от машиностроенето.

5.Швеция

В Швеция броят на роботите на 10 хиляди работници е 223.

4. Япония

Държавата е лидер в производството на роботи. Япония доставя 52% от роботите по света. Страната използва промишлени роботи основно в автомобилното производство. Броят на роботите на 10 хиляди работници е 303.

3. Германия

Както в Япония, така и в Германия промишлените роботи се използват основно в автомобилния сектор. Броят на роботите на 10 хиляди работници е 309.

2. Сингапур

Над 90% от индустриалните роботи в Сингапур намират приложение в електрониката. Тук броят на роботите на 10 хиляди работници е 488.

1. Южна Корея

Броят на роботите на 10 хиляди работници е 631. Това се дължи н а стремителния ръст на автоматизацията и използването на огромен брой роботи в електротехниката и индустриалния сектор.