VBox7 logo

Какви са предизвикателствата пред онлайн обучението?

Учителите правят и невъзможното в момента, за да се справят със създалата се ситуация