ТЕСТ: Как ще се справиш с тези въпроси от различни сфери?

10 857 26.07.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 7

Колко градуса е всеки ъгъл в равностранен триъгълник?

Въпрос 2 / 7

Кой е най-големият океан на Земята?

Въпрос 3 / 7

С коя буква се означава скоростта на светлината във вакуум във физиката?

Въпрос 4 / 7

Казва се, че формата на Италия прилича на: 

Въпрос 5 / 7

Кое от изброените е по-леко от въздуха? 

Въпрос 6 / 7

Коя кукла е национален символ на Русия?

Въпрос 7 / 7

Колко квадрата има на стандартна шахматна дъска?

Още от Quizz Box