ТЕСТ: Пробвай общата си култура с тези интересни въпроси!

8 340 04.08.2020

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Коя от изброените държани е с най-голяма площ?

Въпрос 2 / 5

Кое е единственото от изброените имена на писатели, което не е псевдоним?

Въпрос 3 / 5

Как продължава редицата на числата на Фибоначи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ___?

Въпрос 4 / 5

Традиционната пица Маргарита се гарнира с три от изброените по-долу продукти. Кой е излишният?

Въпрос 5 / 5

Кое от изброените животни има най-много крака?

Още от Quizz Box