VBox7 logo

Знаеш ли поне колкото един петокласник?

13 230 05.02.2019

В повечето позиции за работа се изисква висше образование. В останалите - поне средно. Същевременно всеки у нас, завършил 7 клас, има основно образование.

И въпросът ни е: можете ли да отговорите на няколко въпроса от образователния конспект на 5 клас?

Въпрос 1 / 6

Кое откритие на праисторическите хора води до тяхното установяване на едно място и изграждането на първите постоянни селища?

Въпрос 2 / 6

На географска карта с мащаб 1:1 000 000 разстоянието между два града е 2 см. Определете действителното разстояние между тях:

Въпрос 3 / 6

Какво е значението на въглехидратите за живите организми?

Въпрос 4 / 6

В кой ред прилагателното име е написано правилно?

Въпрос 5 / 6

Ели, Петър и Иван тежат общо 114,5 кг. Ако Ели и Петър тежат общо 70,5 кг, а Петър и Иван тежат заедно 72,9 кг, то колко кг тежи Петър?

Въпрос 6 / 6

Поставяте топъл хляб под стъклен похлупак. След няколко минути наблюдавате от вътрешната страна на стъклото малки водни капки. С кои явления се обяснява появата на тези капки?

13 230 05.02.2019

Още от Скандално